תנאי קבלה לאיגוד

  
(עמידה באחד או יותר מהתנאים)
 
חברות כמנהל סיכונים מוסמך CRM

1. מנהלי סיכונים תאגידיים (ERM, CRO), פיננסיים (FRM) או תפעוליים (כגון אשראי, משפט ורגולציה, משאבי אנוש, טכנולוגיה, בריאות, מזון וכו').

2. מנכ"לים ונושאי משרה האחראים על תחומים אלה ומונו על ידי הדירקטוריון כמנהלי סיכונים ראשיים או כמנהלי סיכונים הכפופים ישירות למנהל הסיכונים הראשי ואשר להם ניסיון מוכח של למעלה משלוש שנים בתפקידם בחברות מן הסוגים הבאים:

  א. חברות פיננסיות, בנקים, חברות כרטיסי אשראי, חברות ביטוח או גופים מוסדיים, הנמצאים תחת פיקוח או רגולציה של אחד מהגופים  
      הבאים: בנק ישראל, המפקח על הביטוח ושוק ההון, הרשות לניירות ערך, או בחברות בנות פרטיות שלהן שתוצאותיהן מאוחדות.

  ב. חברות תעשייתיות ציבוריות או מסחריות ציבוריות או בחברות בנות פרטיות שלהן שתוצאותיהן מאוחדות אליהן.

3. מנהלי סיכונים תאגידיים, פיננסיים או תפעוליים בחברות פיננסיות, תעשייתיות או מסחריות שהן חברות פרטיות אשר אינן מדווחות אך מחזור המכירות שלהן מעל 100 מיליון ₪ ושהם בעלי ניסיון מוכח של למעלה מארבע שנים כמנהלי סיכונים ושמונו על ידי הדירקטוריון כמנהלי  סיכונים ראשיים או כמנהלי סיכונים הכפופים למנהל הסיכונים הראשי.

4. רואי חשבון ועורכי דין בעלי ותק של שלוש שנים המשמשים כמלווים עסקיים, כיועצים בניהול סיכונים או כמבקרי איכות ניהול הסיכונים  עבור לקוחותיהם, לרבות בתחומים כגון: SOX, ISOX, סקרי סיכונים מסוגים שונים, עניינים רגולטוריים ודומיהם, ושעם ציבור לקוחותיהם נמנו בשלוש שנים האחרונות לפחות חמש חברות בעלות מחזור מעל 200 מיליון ₪ או מעל 150 עובדים או חברות המתאימות להגדרות שבסעיפים 1 ו-2 שלעיל.

5. יועצים בניהול סיכונים העוסקים בתחום מעל שלוש שנים ושעם ציבור לקוחותיהם נמנו בשלוש השנים האחרונות לפחות חמש חברות בעלות מחזור מעל 200 מיליון ₪ או מעל 150 עובדים או חברות המתאימות להגדרות שבסעיפים 1 ו-2 שלעיל.


חברות כמנהל סיכונים Associate 

1.  אקדמאים בתחומים: כלכלה, ראיית חשבון, משפטים, מינהל עסקים והנדסה, בעלי תואר BA שיעמדו במבחני ההסמכה בתוך 12 חודשים מיום הצטרפותם לאיגוד.

2. מנהלי סיכונים העוסקים בתחום עד ארבע שנים ושיעמדו במבחני ההסמכה בתוך 12 חודשים מיום הצטרפותם לאיגוד.

3. בעלי הכשרה אקדמית כמקצוע ראשי או בעלי התמחות בניהול סיכונים, וכן בעלי הסמכה בינלאומית מהמוסדות GARP או PRMIA.


חברות סטונדט בניהול סיכונים
סטודנטים שנה ג' ומעלה בתחומים: כלכלה, ראיית חשבון, משפטים, מינהל עסקים והנדסה,  שיעמדו במבחני ההסמכה בתוך 12 חודשים מיום הצטרפותם לאיגוד.
 
חברות תאגיד 
1. ארגון המתאים להגדרות שבסעיפים 1 ו-2 לעיל ואשר לפחות שניים מעובדיו הנם חברי האיגוד.

2. ארגון אשר לפחות שלושה מעובדיו הנם חברי האיגוד.

3. ארגון בעל תקןISO  בתוקף בניהול סיכונים.

4. ארגון שקיבל אישור שנתי ממכון התקנים על היותו ארגון המפעיל תקן בניהול סיכונים.

5. משרדי רואי חשבון או עורכי דין העוסקים בניהול סיכונים מעל שלוש שנים כמלווים עסקיים או כיועצים או כמבקרי איכות ניהול הסיכונים עבור לקוחותיהם, לרבות בתחומים כגון: SOX, ISOX, סקרי סיכונים מסוגים שונים, ועניינים רגולטוריים ודומיהם ושעם ציבור לקוחותיהם נמנו בשלוש השנים האחרונות לפחות חמש חברות בעלות מחזור מעל 200 מיליון ₪ או מעל 150 עובדים או חברות המתאימות להגדרות שבסעיפים 1 ו-2 שלעיל.

6. חברות ומשרדים שהנם יועצים בניהול סיכונים העוסקים בתחום מעל שלוש שנים ושעם ציבור לקוחותיהם נמנו בשלוש השנים האחרונות לפחות חמש חברות בעלות מחזור מעל 200 מיליון ₪ או מעל 150 עובדים או חברות המתאימות להגדרות שבסעיפים 1 ו-2 שלעיל.