פתרונות וכלים לניהול סיכונים

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
מצבה הנוכחי של יבשת אירופה, החשש הכבד מהורדת דירוג האשראי של הכלכלות הגדולות  ויציבותו המוטלת בספק של גוש היורו, מעלים את ניהול הסיכונים לסדר היום, מחדדים את חשיבותו. ניהול הסיכונים העסקי, הפיננסי והתפעולי המנוהל בישראל מדי יום, חיוני במיוחד היום, לאור  הדינמיות ואי הוודאות בה כולנו פועלים.
 
התפישה הטכנית של ניהול הסיכונים עומדת בשנים האחרונות למבחן, פעם אחר פעם. המחויבת לגמישות, לאור תמונת הסיכונים המשתנה, כשמצבים שנחשבו בעבר לבעלי סיכון נמוך מתגלים במפתיע כמצבים בסיכון גבוה. שאלת ההכנה לאירועים בלתי צפויים הופכת למהותית מתמיד, כמו גם השינוי אליו צריכים המנהלים להיערך בקפדנות. זירת הסיכונים בה אנו חיים מתרחבת, מורכבת מסיכונים צפויים ובלתי צפויים.  
 
כיצד להתכונן להתממשות סיכונים, ולסיכונים שמועד פגיעתם אינו ניתן לחיזוי? עצות וטיפים בניהול סיכונים שחשוב שיהיו בארגז הכלים של כל מנהל.
 
 
 מסוכן להתכחש לקיומם של סיכונים
בכל פעולה עסקית ובכל רגע נתון קיים סיכון. אם לא תתייחס אליו הוא לא יעלם. נהפוך הוא. אל תתכחש לקיומו. כל עסק בכל תחום מתמודד עם סיכונים והזדמנויות, חשוב לבחון אותם היטב, בכל פעולה עסקית. במקרה של פעילות מול עסק יש לבחון את הענף ואת אופי הסביבה העסקית במדינה שבה הוא פועל. למשל, מהי רמת הממשל התאגידי במדינה? האם ניתן לאכוף בה חוזים?  האם מכבדים בה את החוק?
 
האם ערכת  את מפת  הסיכונים של העסק שלך?
כל חברה פועלת במרחב שבין סיכון להזדמנות. תמונת הסיכונים היא תמיד רב ממדית, לכן יש ללמוד אותה היטב ולפרקה לגורמים. יש לבחון את הסיכונים העסקיים של כל עסק, לשקלל את הסיכונים הפיננסיים ולהשתמש במודלים סטטיסטיים לבחינת רגישות העסק סיכונים אלו. יש לבחון את הסיכונים התפעוליים והמשפטיים של העסק. שדה הסיכונים מורכב מפרמטרים שונים המשפיעים ומושפעים זה מזה.
 
האם נערכת  מראש לאפשרות של התממשות הסיכון? 
מרביתם של גורמי הסיכון אינם בשליטתך, אולם היכולת להתכונן  ולהיערך  לתוצאתם, נמצאת בשליטתך. אל תחמיץ את ההזדמנות להתכונן. חשוב להגדיל את כריות המזומנים, ביטחונות ומסגרות אשראי כל עוד ניתן לעשות זאת בעלות נמוכה. חשוב להכין מראש תכניות מגירה.
 
חשוב לעקוב באופן צמוד אחרי ההתפתחות של מצבי סיכון
חיוני לבצע באופן מתמיד מעקב ובקרה אחר רשימת טריגרים המצביעים על התפתחות סיכונים. חשוב לעקוב אחר התפתחות סימני סיכון, שיוגדרו מראש כרשימת טריגרים לפעולה בתחומים שונים, המהווים יחדיו את פנורמת הסיכונים של העסק.
 
 
מומלץ להכין מראש תכנית התאוששות
חיוני להכין את העסק להתמודדות עם חזרה לתפקוד שוטף ורגיל אחרי התממשות סיכון. יש להכן מראש תכנית להתאוששות ממצבי סיכון שהתממשו - תכנית חירום שתופעל ברמות שונות ובשלבים רלוונטיים בכל פעם שסיכון התממש. מטרתה של תכנית ההתאוששות היא חזרה לתפקוד נורמלי בזמן המהיר ביותר. תכניות אלו צריכות להיות ממוקדות, קלות ליישום ומקובלות על היחידות העסקיות. בניית התכניות נעשית על פי אסטרטגיית ההתאוששות של הארגון ועל ידי כל יחידה עסקית בנפרד.
 
כדאי לבחון את הגורמים הפוטנציאליים לסיכון העומדים בדרכך
יש להעריך את כיוון התפתחות הסיכונים ומקורות פוטנציאליים להפסד. אם עסק הפועל בתעשייה או בענף כשחקן מוביל – יצרן, ספק, לקוח או נותן שירות - נקלע לקשיים או נסגר, רצוי ללמוד בהקדם את הסיבות לקשיים ולהעריך את הסיכון לעסק. יש להעריך את רמת הסיכון אליו נחשפים השותפים העסקיים, המתחרים, הלקוחות והספקים כדי לדעת מהו היקף הסיכון שהעסק חשוף אליו מצדם.
 
יעילות הוא שם המשחק
שפר את רמת הניהול שלך ושל הארגון: שקיפות, יעילות וצמצום פעילויות שאינן תורמות לצמיחת העסק. התייעל באופן קבוע ושפר את יכולת הספיגה של העסק: כריות מזומנים, משאבי אנוש באיכות גבוהה, ספקים ואלטרנטיבות.
 
חשוב להתכונן לגרוע ביותר
אל תהסס לשאול את עצמך שאלות. האם העסק שלך מוכן לסיכון החמור ביותר, שיכול אפילו להביא לחסלו, גם אם סיכון זה קיים בסבירות נמוכה מאוד? הכן תכנית להתמודדות עם התממשות הסיכון החמור ביותר. סיכון שיכול להביא למשבר קשה לעסק, גם אם סבירותו נמוכה, צריך להלקח בחשבון ולקבל מענה בתכניות החירום של החברה.
 
מומלץ ללמוד מניסיונם של אחרים
הפק לקחים גם מהתנהגותם של מתחרים, חברות אחרות במשק, מדינות ותעשיות, יש הרבה מה ללמוד מהדרך בה נוהלה במקומות אחרים התמודדות עם סיכונים. ניתן ומומלץ ללמוד מניסיונם של אחרים. יש לבחון את פעילותם של עסקים דומים במדינות שונות. מומלץ לעקוב ולנטר את פעילותם של עסקים דומים בסביבות עסקים שונות כדי ללמוד מהמהלכים השיווקיים, העסקיים והפיננסיים שנקטו, כדי להבין כיצד להימנע מטעויות ולהעריך נכון את סיכויי ההצלחה של הזדמנויות.
 
אסור לוותר על מידע עסקי עדכני ומהימן
עשה שימוש נבון במידע העסקי שאתה מקבל - מידע עסקי עדכני הוא המנוף החזק ביותר לניהול סיכונים. בעזרת המידע העסקי המתאים בזמן ובמקום הנכונים, סיכון עשוי להפוך להזדמנות, והזדמנות - לרווח.