Webinar מאסון הטיטניק לאסון הקולומביה

מרצה: יוסי זמרי                                                                                                              
התקיים בתאריך: 09.04.2013

על המרצה
יוסי זמרי הינו המנכ"ל והבעלים של .M4T Ltd העוסקת בייעוץ ניהולי לחברות טכנולוגיה ושירותים, יוסי זמרי מוכר כמומחה מוביל בשורה של מתודולוגיות ניהול מתקדמות ובכלל זה ניהול סיכונים. יוסי זמרי חבר בועדת ההיגוי של האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים.

ליצירת קשר
טל': 054-4814700               מייל: yossiz@m4t.co.il 


ל-webinar המלא                         למשוב על ה-webinar