Webinar ניהול סיכונים וממשל תאגידי בבנקים

מרצה: בעז ליבוביץ                                                                                                          
התקיים בתאריך: 4 ביוני 2013

על המרצה
בעז ליבוביץ עוסק בתחום ניהול ובקרת סיכונים ב-15 השנים האחרונות. במסגרת תפקידו בבנק מזרחי טפחות נטל חלק בפיתוח ויישום מסגרת ניהול הסיכונים בבנק כולל: VAR, מבחני מצוקה, באזל 2, מערכת לניהול סיכונים, בקרת סיכונים ועמידה בהוראות הרגולטוריות.

ליצירת קשר

טל: 052-8543006              מייל: boaz@umtb.co.il


   ל-webinar המלא                למצגת שהוצגה               למשוב על ה-webinar