COSO מעדכנת את המסגרת האינטגרטיבית לבקרה הפנימית כותב: עו"ד אלון קוחלני, CRMA

ועדת הארגונים הנותנים חסות לועדת טרדוויי (COSO) - ארגון שמוביל ומפתח הנחיות בתחומי בקרה הפנימית, ניהול סיכונים והרתעת הונאה, הודיעה כי במאי 2013 יפורסם עדכון למסגרת האינטגרטיבית לבקרה הפנימית  (Internal Control – Integrated Framework).
 
ההנחיה החדשה תכלול כלים להערכת יעילות של מערך בקרה פנימית. תכלית המסגרת החדשה היא לסייע לארגונים הפועלים בסביבה דינאמית להסתגל לשינויים, לצמצמם סיכונים לרמה שתאפשר להם לעמוד ביעדיהם, ולהעמיד מידע מהימן שיוכל להוות בסיס ראוי בהליכי קבלת החלטות.
 
 
כמו כן צפוי COSO להוציא ההנחיה חדשה בנושא "בקרה פנימית בדיווח הכספי החיצוני" (Internal Control over External Financial Reporting: A Compendium of Approaches and Examples).
 
 
COSO הודיע כי תהיה תקופת מעבר בת שנה וחצי שבה המסגרת הקודמת (Integrated Framework – Internal Control:2003) תמשיך להיות בתוקף  (עד דצמבר 2014).  ולאחריה ידרשו התאגידים הפועלים ע"פ COSO לפעול ע"פ ההנחיה החדשה.
 
 
אלון קוחלני הנו בעל משרד לעריכת דין העוסק, בין היתר, בתחום ניהול הסיכונים המשפטי, ציות, ודיני ביקורת פנימית.
 
המקור: http://www.coso.org/documents/COSO%20Release%20March%202013.pdf