Webinars

ניהול סיכונים וממשל תאגידי בבנקים
מרצה: בעז ליבוביץ                                                                                                          
התקיים בתאריך: 4 ביוני 2013

על המרצה
בעז ליבוביץ עוסק בתחום ניהול ובקרת סיכונים ב-15 השנים האחרונות. במסגרת תפקידו בבנק מזרחי טפחות נטל חלק בפיתוח ויישום מסגרת ניהול הסיכונים בבנק כולל: VAR, מבחני מצוקה, באזל 2, מערכת לניהול סיכונים, בקרת סיכונים ועמידה בהוראות הרגולטוריות.

ליצירת קשר

טל: 052-8543006              מייל: boaz@umtb.co.il


   ל-webinar המלא                   למצגת שהוצגה               למשוב על ה-webinar                              לתכנית ה-webinars העתידייםהתלבטויות או לא להיות - על המרחק בין התאוריה למעשה

 
מרצה: יעל קלו-מור                                                                                                          
התקיים בתאריך: 7 במאי 2013

על המרצה
יעל קלו-מור הינה הבעלים של "יעל קלו-מור, מומחים בניהול סיכונים" משנת 2006. 
יעל עוסקת בניהול סיכונים ארגוני מעל עשר שנים ומלווה ארגונים ומנהלי סיכונים מענפים רבים כגון: פיננסים, תעשייה והייטק במטרה ליצור תשתית לתהליכי ניהול סיכונים מיצרי ערך.

ליצירת קשר
טל': 052-3699206               מייל:  moryr@netvision.net.il


ל-webinar המלא                   למצגת שהוצגה               למשוב על ה-webinar                              לתכנית ה-webinars העתידייםמאסון הטיטניק לאסון הקולומביה - מה למדנו ממאה שנים של קונפליקט בין האגו לבין ניהול סיכונים

                                              
מרצה: יוסי זמרי                                                                                                              
התקיים בתאריך: 9.04.13

על המרצה
יוסי זמרי הינו המנכ"ל והבעלים של .M4T Ltd העוסקת בייעוץ ניהולי לחברות טכנולוגיה ושירותים, יוסי זמרי מוכר כמומחה מוביל בשורה של מתודולוגיות ניהול מתקדמות ובכלל זה ניהול סיכונים. יוסי זמרי חבר בועדת ההיגוי של האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים.

ליצירת קשר
טל': 054-4814700               מייל: yossiz@m4t.co.il 


ל-webinar המלא                                          למשוב על ה-webinar                              לתכנית ה-webinars העתידיים