נוהל התחברות ל GotoWebinar

1.      הזמנה ל Webinar נשלחת במייל . יש ללחוץ על הקישור המופיע בגוף ההודעה .
 
 

 
 
2.      שלב ההזדהות : יש להכניס כתובת דואר אלקטרוני, שם פרטי ומשפחה . וללחוץ על כפתור " Join Webinar in Progress "
 

 
 3.      התקנת התוכנה : שלב חד פעמי .
          במידה ותופיע ההודעה הנ"ל  יש ללחוץ על כפתור : " Run "

 
  
4.      התקנת התוכנה : שלב חד פעמי.  במידה ותופיע ההודעה הנ"ל  יש ללחוץ על כפתור : " Yes "
 

 
 
5.      שלב ההתחברות : יש ללחוץ על כפתור  " Launch Go ToWebinar "
 

 
 
 
6.      מסך הצטרפות לוועידה :