תכנית Webinars

מרצה נושא תאריך להרשמה
נמרוד עציוני, FRM, ראש ענף ניהול סיכונים, היחידה לניהול חוב, החשב הכללי ,משרד האוצר  מהו מודל מונטה קרלו ? המחשה ומידול פיננסי  1/10 יום ג' 16:00 להרשמה