מבצע חבר מביא חבר

לרגל השקת הפעילות של האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים אנו מכריזים בזאת על מבצע חבר מביא חבר למנויי האיגוד ולחבריהם. כל מנוי שימליץ על חבר שיצטרף לאיגוד, יקבל החזר בגובה 15% מדמי המנוי ששולמו על ידו.


הערות
*על הממליץ להיות חבר איגוד מן המניין * ההחזר ינתן רק בעבור דמי מנוי ACRM/ARM או מנוי סטודנט סטודנט ששולמו בפועל * ההחזר ינתן לאחר תשלום דמי המנוי ע"י החבר החדש.

להצטרפות כמנוי לאיגוד הישראלי למנהלי סיכונים