תקן ישראלי ת"י 31000

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
מת"י - מכון התקנים הישראלי

תקן ישראלי ת"י 31000 ניהול סיכונים: עקרונות וקווים מנחים

תוכן עניינים, הקדמה ומבוא

מחיר מיוחד לחברי האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים:  140.80 ש"ח ללא מע"מ במקום 176.00 ש"ח ללא מע"מ

ניהול סיכונים: ת"י 31000 חלק 1: הנחיות למימוש התקן הישראלי ת"י 31000 - ניהול סיכונים - עקרונות וקוים מנחים

הקדמה לתקן הישראלי

מחיר מיוחד לחברי האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים: 332.00 ש"ח ללא מע"מ במקום 415.00 ש"ח ללא מע"מ

טופס הזמנה