חומר מקצועי לאתר האיגוד

תוכן מקצועי, נתונים, זוויות מבט. אתר האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים ישמח לקבל חומרים מקצועיים בנושא ניהול סיכונים ולפרסמם, לפי שיקול דעת. להעברת חומרים