מטרות ומשימות האיגוד

  • להרחיב ולהעמיק את חשיבותו ומרכזיותו של תחום ניהול הסיכונים בישראל ולהעצים את תפקידם של מנהלי הסיכונים בארגונים
  •  לאמץ סטנדרטים מקצועיים מתקדמים, שישמשו ככלי עזר לתחום ניהול הסיכונים בארגונים בישראל
  • לעודד הקמת מרכזי הכשרה בניהול סיכונים במוסדות להשכלה גבוהה
  • להעמיק ולהעשיר את הידע המקצועי של מנהלי סיכונים, להעניק הסמכה מוכרת  ומוסכמת לעוסקים בתחום