דמי חבר

 
סוג המנוי
מבקר מזדמן באתר האיגוד   חברי איגוד תאגידים ועסקים
עלות חינם   700 ₪ +מע"מ לשנה 3,200 ₪ + מע"מ לשנה
הקניית ושיתוף ידע בתחום ניהול סיכונים - זמין לחברי האיגוד באתר האיגוד מידע מוגבל   V V
Newsletter     V V
קורסים בניהול סיכונים במוסדות האקדמיים – בשיתוף  עם האיגוד
הנחה מיוחדת
לחברי האיגוד
X   V V
הדרכות מקצועיות ישירות ובאמצעות Webinars לחברות ולקבוצות
הנחה מיוחדת לחברי האיגוד
X   V V
מתן הזדמנות למנהלי סיכונים לחבור עם מנהלי סיכונים אחרים X   V V
שירותי השמה בתחום ניהול סיכונים X   V V
ייעוץ ולווי מנהלים וארגונים ביישום תרבות ופתרונות בתחום ניהול סיכונים
תנאים מיוחדים
לחברי האיגוד
X   V V
פיתוח קשרים מקצועיים עם ארגונים וגורמים העוסקים בניהול סיכונים בעולם X   V V
ייצוג חברי האיגוד וארגוניהם בנושאים רגולטורים
 בתחום ניהול סיכונים
X   V V
במה מתמחה לפרסומים מסחריים ומקצועיים בתחום ניהול הסיכונים בתוספת עלות X   V V