שירותי ייעוץ - ארגון א.ח.ר

שם החברה
ארגון א.ח.ר
 
תחום התמחות
ייעוץ, הדרכה, פיתוח ארגוני
 
פעילות החברה בתחום ניהול סיכונים
ייעוץ ומתן פתרונות בתחום ניהול סיכונים בהתייחס למכלול תהליכי הניהול בארגון.
פתרונות אלה מאפשרים לנו לסייע בידי הארגונים הפועלים בשוק דינמי ותחרותי, בסביבה של אי ודאות , להתמודד עם גורמי סיכון פנימיים וחיצוניים העלולים לפגוע ברווחיותו של הארגון וביציבותו.
 
צוות היועצים
ארגון א.ח.ר כולל צוות מקצועי רב תחומי: מנהל עסקים, מנהל ציבורי ופסיכולוגיה. מגוון זה מאפשר מתן פתרונות אינטגרטיביים.
הארגון מעסיק צוות יועצים ארגוניים בעלי ניסיון עשיר, הנותן מענה מקצועי בפריסה ארצית. צוות זה עובד לאורך שנים עם ארגון א.ח.ר .
 
מתודולוגיית ארגון א.ח.ר בניהול הסיכונים
איתור והערכת גודל הסיכון באמצעות אבחון ארגוני - מיפוי מצב קיים: עוצמות וחולשות, זיהוי גורמי השורש לבעיות קיימות, דרכי התמודדות עם הבעיות והגדרת השלכות הבעיות על התוצאות העסקיות של הארגון.
המלצות לשיפור מצב קיים – תכנית לשינוי הכוללת הגדרת יעדים ומדדים להצלחה. התכנית נגזרת מהאסטרטגיה הארגונית וכוללת אבני דרך להשגת היעדים. ליווי ההנהלה בהטמעת השינוי המוצע הכולל אחד או יותר מההיבטים הבאים: הגדרת חזון הארגון וערכים מנחי פעולה, מבנה ארגוני והגדרות תפקידים, שינוי תפיסתי, מיקוד הארגון, תהליכי עבודה, הדרכות למנהלים ועובדים,  Coaching למנהלים.
 
הערך המוסף שארגון א.ח.ר מספקת ללקוחותיה הוא בהתייחסות למכלול היבטי סיכון ניהוליים ואיתור פתרונות רלוונטיים עבורם.

לאתר ארגון א.ח.ר