שירותי ייעוץ - רוזנבלום הולצמן רואי חשבון


 
שם המשרד
רוזנבלום הולצמן רואי חשבון
 
תחום התמחות
ביקורת פנימית, ניהול סיכונים, ביקורת חקירתית, נהלים, אכיפה פנימית, ביקורת ויעוץ טכנולוגיות מידע.
 
פעילות המשרד בתחום ניהול סיכונים
-          פרויקטים בתחום הטמעת מערך ניהול הסיכונים.
-          הטמעת מערך ניהול סיכונים כולל ייעוץ וליווי החברה בהקמת התשתית הנדרשת (מבנה ארגוני, מסמכי מדיניות, נהלים, הקמה, ניהול וניתוח מאגר אירועי כשל וכו' )
-          ביצוע סקרי סיכונים המיועדים לגורמים שונים בארגון: דירקטוריון, הנהלה,מבקר פנימי, קצין ציות.
-          התמחות בביצוע סקר סיכונים ממוקד למניעת מעילות איתור וניתוח מוקדי חשיפה של ארגון לתרחישי מעילה, ניתוח המענה ומתן המלצות לשיפור וחיזוק המענה. ליווי וייעוץ בהכנת תוכנית סדורה למניעת מעילות ( Program Anti Fraud)
-          - ליווי וייעוץ שוטף למנהלי סיכונים.
-          עריכת סקרי סיכונים בהתאם המתודולוגיה המובילה כיום לניהול סיכונים
-          תפעוליים בגופים פיננסיים, מתבססת בין היתר על הנחיות באזל 2 שאומצו על ידי המפקח על הבנקים.
      -    ליווי ויישום פרויקט SOX (סיכונים לדיווח הכספי )
 -          יעוץ, ביקורת וסיוע ביישום הנחיות סולבנסי.
-           ליווי ויעוץ בניהול סיכוני טכנולוגית מערכות מידע.
-           סקרי פערים בתחומי תחזוקה, פיתוח ואבטחת מערכות מידע.
-           ייעוץ בתחום טיוב נתונים וסיכונים הכרוכים בתהליך.
 
 
 
 
 
 
 
 
היועצים והכשרתם
תחום ניהול הסיכונים מנוהל ומבוצע על ידי עובדים בכירים במשרדנו, בעלי ידע וניסיון עשיר, איש איש בתחומו.להלן שמות השותפים העוסקים בתחום ניהול הסיכונים, וניסיונם המקצועי:
 
שמואל רוזנבלום
רו"ח, כלכלן, מוסמך במשפטים,(LL.M) רו"ח, כלכלן, מבקר פנימי מוסמך (CIA), הסמכה לביקורת מעילות מארה"ב .(CFE) התמחות בסיכוני מעילות ופעילות חברות בינלאומיות.
 
אורי הולצמן
רו"ח, כלכלן, מוסמך במשפטים ( LL.M), מבקר פנימי מוסמך.(CIA) התמחות בסיכונים חשבונאיים ומיסוי, כולל מיסוי בינלאומי.
 
גלי גנה
רו"ח, מבקר פנימי מוסמך ,(CISA) מבקר פנימי מוסמך ,(CIA) מוסמך (MA) בביקורת פנימית, CRISC. התמחות בניהול סיכונים בגופים מוסדיים ומערכות מידע, סיכונים תפעוליים בתאגידים בתחום המסחר והתעשייה וגופים אקדמאיים.
 
חיה דגן
רו"ח BSC. התמחות בניהול סיכונים במגזר הקיבוצים ובתעשייה הקיבוצית.
 
מאיר איליה
רו"ח, מוסמך במשפטים ,(LL.M) מוסמך במנהל עסקים ( MBA). מבקר פנימי מוסמך (CIA)
ראש תחום פיננסים. התמחות בסיכונים פיננסיים, בנקים ומוסדות פיננסיים.
 
יוסי ארנסט
רו"ח, מבקר פנימי מוסמך (CIA), מתמחה, בין השאר,  בביקורת פנימית וכן בביקורת חקירתית, חברות תשתית ונדל"ן.
 
אייל בש
כלכלן, MBA, מבקר פנימי מוסמך (CIA), מתמחה, בין השאר, בהערכת שווי' תוכניות כלכליות, ניהול סיכונים וביקורת פנימית. התמחות בסיכונים תפעוליים, מוסדות ממשלתיים, גופים אקדמאים והייטק.
 
 
ענפים בהם המשרד עוסק בניהול סיכונים
משרדנו ביצע ומבצע את הפעילויות והשירותים לעיל בענפים שונים לרבות:
 
 - תעשייה: ניהול יצור, מלאי, הנדסה, בטיחות, שרשרת אספקה.
-  תשתיות ובנייה
-  אקדמיה ומחקר
-  משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות
-  גופים מוסדיים- ביטוח פנסיה וגמל
 - בנקאות, פיננסיים וביטוח
-  תוכנה, ביוטכנולוגיה, קלינטק
-  נדל"ןמגורים ומסחר כולל בחו"ל
 - מסחר וקמעונאות
 
 
פתרונות המשרד בתחום ניהול סיכונים
בכל הקשור להטמעה של מערך ניהול סיכונים. One-Stop–Shop משרדנו מהווה
פעילותנו מותאמת לצרכי הלקוח החל מהשלב הראשון, יצירת התשתית הארגונית
לניהול סיכונים, ביצוע סקר הסיכונים תוך הטמעת מודלים ייעודיים במותאמים לאופי,
מטרות ופעילות החברה, יצירת תוכנית שיפור, ליווי החברה לאורך שלבי ההטמעה,
יצירה, ניהול ותחזוק מאגר אירועי כשל, ייעוץ שוטף, סיוע בהטמעת מערכות ייעודיות
לניהול סיכונים וכו'.
 
לאתר החברה