יועצים מומלצים

 
 
רוזנבלום הולצמן רואי חשבון
 
תחום התמחות: ביקורת פנימית, ניהול סיכונים,
ביקורת חקירתית, נהלים, אכיפה פנימית, ביקורת
ויעוץ טכנולוגיות מידע.

מבין שירותי הייעוץ של החברה
 • פרויקטים בתחום הטמעת מערך ניהול הסיכונים.
 • סקרי סיכונים למניעת מעילות
 • ליווי וייעוץ בהכנת תוכנית סדורה למניעת מעילות
 • ליווי וייעוץ שוטף למנהלי סיכונים
 
 
 
יעל קלו מור - ניהול סיכונים ארגוני
 
תחום התמחות: ניהול סיכונים ארגוני

מבין שירותי הייעוץ של החברה
 • פרויקטים להטמעת תהליכי ניהול סיכונים בארגון
 • ליווי וחניכה של מנהלי סיכונים
 • יצירת תשתית ארגונית לניהול סיכונים
 • תיכנון תוכניות עבודה בהתיחס לחשיפות בארגון


   
 
 
M4T Ltd. (Management for Technology)
 
תחום התמחות: ייעוץ ניהולי לחברות טכנולוגיה.

מבין שירותי הייעוץ של החברה:
 • סיוע בהטמעת מתודולוגיה לניהול סיכונים בפרויקטים עתירי טכנולוגיה
 • הרצאות והדרכות לאוכלוסיית המנהלים.
 • זיהוי גורמי סיכון גנריים בסביבה בה פועלת הפירמה.
 • ניתוח הגורמים ובניית תוכנית mitigation.
 
 
 
הקבוצה
 
תחום התמחות: שיווק ופיתוח עסקי.

מבין שירותי הייעוץ של החברה:
 • יעוץ שיווקי ועסקי, אימון אישי עסקי
 • הרצאות וסדנאות בתחומים הבאים:
  אסטרטגיה שיווקית, ניהול שיווק, ניהול מותג, ניהול מכירות ופרסום, ביצוע תהליכי מיתוג שפה וקראטיב, ניהול פיתוח עיסקי, ניהול שיווק דיגטלי.
 
 
קבוצת D&B ישראל
 
תחום התמחות: ניהול סיכונים פיננסים, ניהול סיכונים עסקיים וניהול סיכונים תפעוליים.

מבין שירותי הייעוץ של החברה:
 • תהליך זיהוי מלוא הסיכונים בפעילות השוטפת, בבחינת פרויקט חדש, בבחינת כניסה לתחומים חדשים ובבחינת אסטרטגיה עסקית.
 • מיפוי וקביעת סבירות להתממשות הסיכון
 • המלצות להיערכות למקרה התממשות הסיכון
 
קודה מילניום יעוץ והדרכה
 
תחום התמחות: ייעוץ והדרכה בניהול, שיווק ואסטרטגיה למנהלים בארגונים גדולים.

מבין שירותי הייעוץ של החברה:
 • אבחון וקביעות אסטרטגיה עסקית.
 • ביצוע סקרי סיכונים המיועדים לגורמים שונים בארגון: דירקטוריון, הנהלה,מנהלים ועובדים
 • ליווי וייעוץ שוטף למנהלים
 
 
ארגון א.ח.ר
 
תחום התמחות: ייעוץ, הדרכה, פיתוח ארגוני.
ייעוץ ומתן פתרונות בתחום ניהול סיכונים בהתייחס למכלול תהליכי הניהול בארגון.

מבין שירותי הייעוץ של החברה:
 • איתור והערכת גודל הסיכון באמצעות אבחון ארגוני
 • מיפוי עוצמות וחולשות, זיהוי גורמי השורש לבעיות קיימות, דרכי התמודדות עם הבעיות והגדרת השלכות הבעיות על התוצאות העסקיות של הארגון.
 • המלצות לשיפור מצב קיים – תכנית לשינוי הכוללת הגדרת יעדים ומדדים להצלחה.
 
 
 
פורקסיה הולדינגס-ניהול סיכונים פיננסיים
 
תחום התמחות: ניהול סיכוני מטבע, ריביות, סחורות, ח"ג, מדדים.

בין שירותי הייעוץ של החברה:
 • תכנון וגיבוש מדיניות ניהול סיכונים אופטימלית לפירמה
 • אספקת סל שירותי ניהול סיכונים: סיכוני מטבע, ריביות, סחורות, ח"ג ומדדים, סיכוני אשראי , ניתוח וגידור חשיפות מטבע מאזניות, ותזרימיות.
 • ליווי , ייעוץ וניהול הסיכונים הפיננסים בפירמה.
 • ביצוע עסקות המרה והגנה מול מערכות בנקאיות, וחוץ בנקאיות.
 • הגדרת תהליכי דיווח. תיעוד ובקרה של הסיכונים הפיננסיים.
 • הכנת סקירות, חוו"ד וניירות עמדה לחברות, ייצוג בדירקטוריון , השתתפות בוועדות ניהול סיכונים.
 • מתן הרצאות ופרסומים במוסדות להשכלה ובכלי המדיה השונים.
 
 
 
גיפט ניהול סיכונים
 
תחום התמחות: ניהול סיכוני שוק- מטבע, ריבית, אינפלציה, סחורות ואשראי.

מבין שירותי הייעוץ של החברה:
 • עבודת מחקר וסקר חשיפות- ניתוח וזיהוי וכימות החשיפות העומדות בפני הארגון.
 • בנייה והטמעת מדיניות לניהול סיכונים.
 • מערך חדרי עסקאות המוביל בשוק ליישום וביצוע צורכי החברה מול המערכת הבנקאית.
 • מערך הדרכה- להעשיר ולספק יסודות להתמודדות עם תנאי שוק באי וודאות גבוהה.