ניהול סיכונים בטכנולוגיות מידע

ניהול סיכונים בטכנולוגיות מידע
כולל הכנה לבחינת ההסמכה הבינ"ל CRISC
יועץ אקדמי: מר חן חפר


תיאור התכנית
ניהול הסיכונים הינו אחד התחומים החיוניים בתחום טכנולוגיות המידע. בהסתמך על אירועים הפוקדים
מערכות מחשוב בשנים האחרונות, נוצרה מתודולוגיה מוסדרת המורכבת מארבעה יסודות מרכזיים
לניהול סיכונים: אסטרטגיים, פיננסיים, תפעוליים וטכנולוגיים. התכנית מכשירה להתמקצעות בניהול
סיכוני טכנולוגיות המידע תוך היכרות עם ניהול הסיכונים האסטרטגיים, התפעוליים והפיננסיים.
מטרתה המרכזית של התכנית היא הקניית ידע בניהול סיכוני טכנולוגיות המידע בארגון: בהיבטי
תשתיות ותקשורת, מסדי ומאגרי נתונים, פיתוח תוכנה, מיקור חוץ של מערכות המידע או ניהול ידע.
התכנית מקיפה למעלה מ 283- תחומי לימוד, טכניקות, רגולציות ומתודולוגיות לניהול סיכוני טכנולוגיות
. מידע ומסייעת למנהלים טכנולוגיים להתמודד עם אתגרי המאה ה 12-
מרצי התכנית מומחים בתחומם, בעלי ניסיון עשיר בניהול סיכוני טכנולוגיות מידע בארץ ובעולם וילוו את
משתתפיו בחשיבה הרחבה הנדרשת לשם כך.
העומדים בתנאי התכנית יקבלו תעודת מנהל סיכונים בטכנולוגיות מידע מוסמך טכניון.
כחלק מתכנית הקורס יילמדו נושאי ההסמכה CRISC של ארגון ISACA הבינלאומי. תעודת
הסמכה זו מהווה ערך מוסף למשתתפי הקורס בהיבטי ניהול סיכוני טכנולוגיות המידע


קהל יעד
קהל היעד למסלול הינם מנהלי טכנולוגיות בכירים, מנהלי סיכונים, מנהלי מערכות מידע, מנהלי פיתוח,
מנהלי מערכות ומאגרי נתונים, מבקרי פנים, קציני ציות ורגולציה.
 
זכאות לתעודה
קיימת חובת נוכחות ב- 80% מהמפגשים ועמידה במטלות התכנית. לעומדים בדרישות
התכנית תוענק תעודה מטעם הטכניון – היחידה ללימודי המשך וחוץ.

היקף התכנית
תכנית הלימודים בהיקף של 78 שעות אקדמיות.

עלות התכנית
9,500 ₪ שכ"ל + 400₪ דמי רישום.

מקום הלימוד
בית הדר דימול, ז'בוטינסקי 2, רמת גן.
 
מועד פתיחת התכנית
התכנית תפתח בתאריך 11.5.12 ותתקיים בימי שישי בין השעות 8:00-13:30 . סה"כ 13 מפגשים.
 
לייעוץ, מידע מנהלי והרשמה
ניתן לפנות למרכזת התכנית, גב' ליאת שחם, בטל':03-6966662 שלוחה מס' 5, דוא"ל: technion.ac.illiatsh@
 

לפרטים נוספים 

לתוכנית הקורס וטפסי הרשמה