דמי חברות באיגוד


 חברי האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים הם קבוצת בעלי עניין, הרואים חשיבות רבה בפיתוחה וקידומה של תרבות ניהול הסיכונים בישראל. חברי האיגוד, הנחלקים לקבוצת המייסדים ולחברים שהצטרפו לאיגוד לאחר הקמתו, מגיעים מקשת רחבה של תחומים ותפקידים שרובם ככולם עוסקים בניהול סיכונים. עם חברי האיגוד נמנים דירקטורים של חברות, מנכ"לים, סמנכ"לי כספים, רואי חשבון, משפטנים, כלכלנים ותפקידים רבים נוספים.
חברי האיגוד זוכים להיחשף לתוכן מקצועי בתחום ניהול הסיכונים ואף להנחות משמעותיות על פתרונות לניהול סיכונים, הכשרות והסמכות, כנסים מקצועיים וייעוץ לניהול סיכונים נכון.
דמי החבר הם מרכיב מרכזי בתקציב האיגוד ומממנים חלק גדול מפעילותו המקצועית ואת מגוון השירותים המוצעים לחברים.


תעריפי חברות באיגוד לשנת 2018


חברות רגילה 
 700 ₪ + מע"מ לשנה

חברות תאגיד
3,200 ש"ח + מע"מ לשנה
עד 7 חברים
 הצטרף כחבר האיגוד