בחינת הסמכה למנהל סיכונים ראשי תתקיים ב - 29/05/2019

האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים מתכבד להודיע על קיום בחינת ההסמכה

הבחינה תתקיים ביום רביעי, 29/05/2019 בשעה 18:00- 20:00, ב
איגוד הישראלי למנהלי סיכונים, דרך השלום 53, גבעתיים (משרדי DNBישראל - בנין הורד בגבעתיים, קומה 18)

מועד אחרון להרשמה: יום רביעי, 22/05/2019