תרבות ניהול סיכונים

Managing the people side of risk, by Alexis Krivkovich and Cindy Levy May, McKinsey & Company, 2013

Companies can create a powerful risk culture without turning the organization upside down.

The Tragedy of the Risk-Perception Commons: Culture Conflict, Rationality Conflict, and Climate Change

The tragedy of the risk-perception commons is a conflict between two levels of rationality: the individual level and the collective level

Cultural Cognition as a Conception of the Cultural Theory of Risk , Dan M. Kahan

Cultural cognition refers to the tendency of individuals to form beliefs about societal dangers that reflect and reinforce their commitments to particular visions of the ideal society.

מהו תפקידו של הדירקטוריון בטיפוח תרבות ניהול סיכונים בארגון?

פירמת ראיית החשבון דלוייט מפרסמת מאמר הבוחן את תפקידו של הדירקטוריון בטיפוח תרבות ניהול הסיכונים בארגון כפי שהוא משתקף משורה של סקרים ומחקרים שערכה החברה בעת האחרונה.

תרבות ניהול סיכונים –יש דבר כזה! כותבת: יעל קלו-מור, אפריל 2013

מאמר זה עוסק בהטמעה של תרבות ניהול סיכונים בארגונים תוך סקירת גורמי סיכון אפשריים וגורמים מסייעים. ניהול סיכונים ארגוני הינו מדע ואמנות חדשים יחסית, המפלסים להם דרך לתוך ארגונים וגופים, לצד הגדרת יעדים, בנית כלים ויצירת מבנים תומכים, הלוקחים בחשבון את המשאב האנושי.

Risk Culture Under the Microscope Guidance for Boards

This paper seeks to give guidance in the risk culture area. It aims to provide advice to organisations wanting greater understanding of their own risk cultures and to give them some practical tools that they can then use to drive change.