השפעת משבר החוב באירופה על ישראל כותב: חיים כהן - מנכ"ל קבוצת D&B ישראל, נובמבר 2011

לאחרונה רשמו סיכוני היציבות הפיננסית עלייה משמעותית, ותחזיות הצמיחה החלשות משפיעות לרעה על מאזני הסקטור הפרטי והציבורי
לאורך שנות קיומו של גוש היורו נוצרה האשליה כי אשראי למדינות היורו הוא נכס ברמת סיכון נמוכה וכי הממשלות בכל מדינה לא יתנו למדינה ליפול. ואולם הסרת פיקוח, ספקולציות, חוסר ההשקעה בתשתיות ובכלכלה הריאלית, וגם שחיתות שלטונית, השאירו חלק
ממדינות אירופה עם חובות ענק לבנקים במדינתם ובמדינות שכנות ואחרות.
מאזני הציבור בכלכלות מתקדמות רבות חשופים לעלויות מימון מתייקרות בשל העברת הסיכון מהמגזר הפרטי לריבון.
סיכוני היציבות הפיננסית רשמו בחודשים האחרונים עלייה משמעותית. תחזיות הצמיחה החלשות משפיעות לרעה על
מאזני הסקטור הפרטי והציבורי ומגדילות את אתגר ההתמודדות עם נטל החוב הציבורי.


למצגת המלאה