תחזית גלובלית לשנת 2012, דצמבר 2011

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
הכלכלות העיקריות מראות יותר ויותר סימנים של הסתעפות. הצמיחה הכלכלית באסיה תחזק את הצמיחה העולמית בשנת 2012, כמו גם ארה"ב, אשר צפויה להמשיך את ההתאוששות הזהירה שלה. עם זאת, קיים סיכון שהמיתון בגוש היורו וחוסר יציבות ,ישפיעו על המערכת הפיננסית העולמית.

הכלכלות העיקריות מראות יותר ויותר סימנים של הסתעפות. הצמחיה הכלכלית באסיה, המובלת ע"י סין, הודו ויפן, תחזק את הצמחיה העולמית בשנת 2012, כו גם ארה"ב, אשר צפויה להמשיך את ההתאוששות הזהירה שלה. עם זאת, קיים סיכון שהמיתון בגוש היורו וחוסר היציבות עקב כישלון הטיפול במשבר החוב ביוון ובאיטליה, ישפיעו על המערכת הפיננסית העולמית ויאיימו על ההתאוששות מחוץ לאירופה.