מודל COSO החדש (COSO 2013) לבקרה פנימית - האם כבר יישמת? מדריך מקוצר כותבים: רו"ח אורי גלאור ורו"ח דרור בר-משה

מודל הבקרה הפנימית החדש (COSO 2013 - Internal Control – Integrated Framework) יאפשר לארגונים לפתח ולתחזק ביעילות מערכת בקרה פנימית, אשר תגדיל את הסבירות להשגת יעדי הארגון והתאמת הארגון לשינויים בסביבה העסקית והתפעולית. מאמר זה, מתאר את המודל החדש ומבוסס על פרסומי COSO הרשמיים.