מדידה וניהול סיכוני מודל כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM

במצגת זו נעסוק בסיכוני מודל. סיכוני מודל הינם סיכונים הקשורים לשימוש במודלים פיננסיים הפגומים מטבעם. שגיאות יכולות לנבוע ממידע שגוי, מיישום שגוי של המודל ומהנחות בסיס שגויות של המודל. לפיכך, ניהול סיכונים הולם מחייב הן מנהלים בעלי ידע רב והן תהליכים של תיעוד, בדיקות ועידכון מודלים.