השוואה בין באזל III/II וסולבנסי II כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM

במצגת זו נשווה בין מסגרות העבודה הרגולטוריות של באזל III/II וסולבנסי II. באזל III/II כולל בחובו כללי הון עבור ענף הבנקאות, בעוד שסולבנסי II מסתכל על מסגרת העבודה הרגולטורית ועל סיכונים ברי-כימות בענף הביטוח. המצגת דנה ומשווה בין המאפיינים הבסיסיים הן של ענף הבנקאות והן של ענף הביטוח, כמו גם בין מטרותיהם של הרגולטוריים של שני הענפים.