חוסן לאומי - וואקום לאומי, מרצה: מר שלומי אדר, מנכ"ל חברת הייעוץ ADAR SECURITY

רציפות תפקודית אפקטיבית הינה שאיפה ארגונית שכיחה. על מנת ליישמה דרושה הכנה יסודית ומעמיקה לתרחיש החירום גם בתוך הארגון וגם מחוצה לו, מול גורמים שונים. רק חשיבה יצירתית שלוקחת בחשבון את שני כיווני הפעולה הללו, יכולה להוביל להתנהלות תקינה שתצמצם נזקים והשפעות שליליות במקרה של מציאות מאתגרת.