דברים שרואים מכאן ודברים שרואים משם, מרצה: מר אסף גבעתי, סמנכ"ל תפעול ובקרה C.O.O, חב' מטריקס

המצגת עוסקת בסוגיית ההמשכיות העסקית דרך התהליך המבוצע במטריקס בשנים האחרונות. המצגת סקרה את תכנית ההמשכיות העסקית של מטריקס ומדגישה את חשיבות מעורבות ההנהלה בתהליך