מודל ה- COSO ERM (Enterprise Risk Management), כותב: אורי גלאור, ARM, אפריל 2014

המאמר עוסק במודל ה-COSO ERM אשר הינו המודל הנפוץ ביותר לניהול סיכונים בארגונים ומהווה את הבסיס בארגונים רבים ליישום הנחיות ה-SOX. המאמר דן בחשיבות ובצורך הקיים למודל בניהול סיכונים, במרכיבי מודל ה- COSO ERM ובנקודות עיקריות ביישום של המודל בארגון.