תפקידו של הדירקטור בתהליך קבלת החלטות השיווק , כתב: עו"ד זאב ליכטנזון, אפריל 2014

את סיכוני השיווק צריך ואפשר לנהל ולדירקטור יש חובה ויכולת אובייקטיבית לבחון את איכותן של התשובות במדד הביקורתי והנוקב של השאלות הנכונות.