אמידת דירוג אשראי והסתברות לחדלות פירעון - חלק א', כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM, מרץ 2014

מאמר זה הינו הראשון מתוך סדרת מאמרים בנושא אמידת דירוג אשראי והסתברות לחדלות פירעון. במאמר זה נעסוק בדירוגי אשראי, הסתברויות היסטוריות לחדלות פירעון, עוצמות לחדלות פירעון, שיעור ההשבה, תשואות איגרת חוב, אמידת הסתברויות לחדלות פירעון מתוך מחירי איגרות חוב, שיעור הריבית חסרת הסיכון ועסקאות החלפה מסוג AS.