אמידת ההסתברות לחדלות פירעון באמצעות מודל KMV-Merton, כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM, מרץ 2014

במאמר זה, נציג את הרעיון והמבנה של מודל KMV-Merton ושל מודל Moody's-KMV, נסביר כמה תנאים לפני שניישם את שני המודלים האמורים - נרחיב את מודל Merton למקרה מיוחד של שני סוגים של חוב. לבסוף, נשתמש בנתונים אמיתיים על מנת לבחון את ההסתברות לחדלות פירעון של כמה פירמות ישראליות בעלות תנאים פיננסיים שונים, משלושה ענפים שונים, ונצפה לקבל כמה תובנות בקשר לתוצאות שיתקבלו.