ממשל תאגידי – על ההנחיה החדשה ככלי לקידום ניהול סיכונים של COSO עו"ד אלון קוחלני, CRMA, מרץ 2014

הוועדה של ארגוני חסות ועדת טרדווי המכונה COSO פרסמה ב-10.2.2014 נייר עמדה חדש בנושא "שיפור ביצועים ארגוניים וממשל תאגידי:איך הטמעת המסגרת של COSO יכולה לשפר ביצועים ארגוניים וממשל תאגידי"