מתאם חדלות פירעון (Default Correlation) כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM

המונח מתאם חדלות פירעון (Default Correlation) משמש לתיאור נטייתן של שתי חברות להגיע למצב של חדלות פירעון בדיוק באותו זמן. ישנן מספר סיבות לקיומו של מתאם חדלות פירעון. חברות באותו ענף או באותו אזור גיאוגרפי נוטות להיות מושפעות באופן דומה מאירועים חיצוניים וכתוצאה מכך הן עשויות לחוות קשיים פיננסיים באותו זמן.