תמחור (Pricing) סיכוני אשראי של צד נגדי (CCR- Counterparty Credit Risk) כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM

תמחור של סיכוני צד נגדי הינו פונקציה של חשיפת האשראי וההסתברות לחדלות הפירעון של צד נגדי.