כימות (Quantifying) חשיפת אשראי של צד נגדי, II: השפעת הבטוחות (Collateral). כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM

מאמר זה מתמקד בלקיחת הבטוחות בחשבון כאשר מציבים שווי בחשיפת האשראי. ידיעת ההשפעה של תנאים מסוימים, כמו למשל הסף (threshold) וסכום ההעברה המינימלי (minimum transfer amount), חשובה להבנת התפקיד שהבטוחות משחקות בכימות החשיפה.