כימות (Quantifying) חשיפת אשראי של צד נגדי I כותב: רועי פולניצר, MBA ,CRM ,FRM

מאמר זה מציג חשיפות אשראי עבור פוזיציות בניירות ערך שונים באמצעות שיטות שונות הנעות בין קירובים פשוטים לבין שיטות סימולציית מונטה קרלו. חשוב לדעת לזהות חשיפה עתידית פוטנציאלית (PFE) עבור סוגי נכסים שונים ולהסביר כיצד קיזוז חשיפות יכול להפחית את סך החשיפה הצפויה (EE) וכן את התפקיד שמשחק המתאם בקביעת ה- EE.