אפקטיביות ועדות ביקורת בישראל ובבריטניה 2013 סקר פאהן קנה ניהול בקרה

"בתחומים המסורתיים (ביקורת פנימית, עסקאות עם בעלי עניין) חשים הדירקטורים נוח. בתחומים חדשנים יותר (SOX, מניעת מעילות, התארגנות עובדים) שביעות רצון הדירקטורים מתפקודם בוועדה פוחת משמעותית. הדבר מטריד, כיוון שבדרך כלל הצרות מגיעות מכיוון פחות מוכר."