דן הלפרן: "חברות רבות שכחו מהחשיבות של יצירת ערך"

ראש מערך היעוץ בדלויט בוועידת שוק ההון של "כלכליסט": "בעידן המודרני ישנה חשיבות עליונה לבחינה שוטפת של הסביבה העסקית והטרנדים שכן בהתרחשות שינוי, שאינו מלווה בתגובה מהירה מצד הארגון עשוי ליצור פער תחרותי שיתבטא בפיגור גדול אל מול המתחרים"