ניהול סיכונים אנליטי בעידן ה- BIG DATA יואל הכט, מנהל תחום סיכונים | מיה מחשבים, SAS ישראל, אוקטובר 2013

‫‪ Big Data‬ו- ‪ Visual Analytics & Statistics‬הם הזדמנות למנהל הסיכונים‬, ‫התוצאות משמשות לצרכים רגולטורים (היקף נתונים, תיקוף)‬ ‫• התוצאות יכולות להיות מייושמות במערכות ‪( Real-Time‬לצרכי ניטור, גילוי‬ ‫והתראה עתידיים - ‪)Predictive Analytics‬‬ ‫•‬ ‫מנהל הסיכונים יכול לנתח את המידע ולהפיק להפיק ידע אנליטי בכמה‬ ‫משיכות אצבע‬ ‫לקבלת המצגת והסברים