ניהול סיכונים בקביעת יעדים ותוכניות עבודה 2014, יעל קלו מור, נובצבר 2013

תוכניות עבודה הן זרקור שאליו מכוון הארגון כולו מהרגע שהושלמו ומכאן, שניהול הסיכונים הכרוכים בתהליך,יכול למנוע בזבוז משאבים ארגוניים, למקסם תעדוף של תקציבי השקעות ולהביא לסיום השנה בתוצאות המקוות.