שאלות חכמות ולא-חכמות בנושא הטמעת ניהול סכונים בארגון מאת: יעל קלו מור

המאמר מתיחס לשאלות של גופי פקוח וביקורת, אולם שאילת השאלות את עצמנו חשובה אפילו יותר