המדיה החברתית - חלק הכרחי באסטרטגיית ניהול הסיכונים, כותב: חנן טויזר, ספטמבר 2013

ניהול סיכונים תופס מקום גבוה בסולם העדיפויות של כל דירקטור, אך בקרה יעילה על המדיה החברתית לרוב חומקת מסדר העדיפויות ● לאירועים פשוטים שלא מנוהלים היטב במדיה החברתית עלולות להיות השלכות הרסניות על ממשלות, חברות ותאגידים גדולים