ניהול האחריות התאגידית בקבוצת אלון מבנה ותהליך, יעל לבנטל – לב-רן

המטרה: לנהל את האחריות התאגידית בחברות-הקבוצה באופן אסטרטגי ומקצועי, המאפשר ניהול סיכונים, זיהוי הזדמנויות, ופיתוח מקיים של הקבוצה, של החברה הישראלית ושל הסביבה