כמה ולמה? כמה ספקים הארגון צריך? דוד ענבר, מינט טכנולוגיות, ספטמבר 2013

מיספר הספקים בארגון היא אולי ההחלטה החשובה ביותר שהרכש לא מקבל. ברוב המיקרים מיספר הספקים הוא נתון, חלק מההיסטוריה הארגונית. במאמר זה נראה את חשיבות מיספר הספקים בארגון, איך להחליט מהו מיספר ספקים זה ואיך לעשות רציונליזציה של מיספר הספקים על מנת להגיע למיספר הרצוי.