נושאים פוטנציאלים לטיפולה של ועדת ביקורת, KPMG International

מרכז המידע לועדות ביקורת בישראל פיתח ערכת כלים אשר תספק דוגמאות לדיווח ולתיעוד הנדרשים מועדות ביקורת. יש צורך להתאים ערכת כלים זו, שההסתמכות עליה הולכת וגוברת ללא הרף, לנסיבות של ועדות ביקורת פרטניות ושל חברות.