ניהול ללא ניהול סיכונים מסוכן, ד"ר שי רוזנס, אוגוסט 2013

מטרת תהליך ניהול הסיכונים הוא חשיבה מוקדמת, שיטתית ומקיפה שתעביר את מכלול הסיכונים לקטגוריה הראשונה, דהינו, צמצום אי הודאות באמצעות חשיבה מובנית ושיטתית הנסמכת על ידע אקדמי,מודלים כמותיים וניסיון מקצועי.