חבל דק, כך מנהלים סיכונים בחברות הגדולות בישראל, רו"ח אייל בן אבי, רו"ח רותם נוי, PwC ישראל, אוגוסט 2013

מחקר זה, במסגרת "גלובס מחקרים," בשיתוף , PwC Israel בא להתמודד עם סוגיית הסיכונים שאליהם חשופות חברות ציבוריות בישראל. זו השנה הרביעית שבה פירמת PwC Israel עורכת מחקרים בנושא זה, כדי לבחון את התפתחות התחום של ניהול סיכונים בחברות ציבוריות.