גישה מבנית לניהול סיכונים תאגידי (ERM) ודרישות ISO 31000 כותבים: שלומית פרץ, רו"ח , MBA , מייקל לווינג, MBA

המשבר הכלכלי של 2008 חידד את חשיבות ניהול הסיכונים התקין בתאגידים. מאז אותו המשבר, פורסמו תקנים חדשים שעוסקים בסוגית ניהול הסיכונים בתאגידים ובהם התקן הבינלאומי ISO 31000 – "עקרונות ניהול סיכונים וקווי הנחיה". מאמר זה סוקר את התקן הנ"ל ומספק קוים מנחים ליישומו.