תוכנית מתמשכת למניעת הונאות ומעילות, שי מדינה, פאהן קנה, יוני 2013

עפ"י דרישת רגולטורים (המפקח על הבנקים, הממונה על שוק ההון) החלו חברות בשנים האחרונות בביצוע סקרי סיכוני מעילות. סקרים אלו טובים לזיהוי מוקדי סיכון, אך לא כדי לסגור פרצות. המתודולוגיה העכשווית היא "תוכנית מתמשכת למניעת הונאות ומעילות"