ביקורת פנימית מוכוונת סיכונים, גיל בֶּר, רו"ח, MA ,CRISC ,CIA יוני 2013

הביקורת הפנימית נועדה לסייע לארגון להשיג את יעדיו, סיכון הנו האפשרות כי אירוע, פעילות או פעולה (פנימיים או חיצוניים) יפגעו ביכולת הארגון לעמוד ביעדיו. על מנת שהביקורת הפנימית תהיה אפקטיבית היא צריכה להתייחס לסיכונים המהותיים של הארגון והנושא הנבדק